മനോജ് - വിനോദ്

Manoj - Vinod
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

മനോജ്-വിനോദ്

2012 ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങിയ "ഓർക്കുട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കൂട്ട്" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും