ഒള്ളതുമതി

Ollathu mathi
കഥാസന്ദർഭം: 

അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിക്കപ്പെട്ട ആനന്ദജീവിതം കുടുംബാസൂത്രണത്തിലൂടെ എന്ന ആശയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണിത്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 December, 1967

ollathu-mathi-1967-pattupusthakam-cover.jpg

Image courtesy: Old Malayalam Cinema