ഭൂകമ്പം

Released
Bhookambam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 26 January, 1983

bhookambam poster