ചട്ടക്കാരി

Chattakkari
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 May, 1974
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഷൊർണൂർ

chattakkari poster