101 വെഡ്ഡിംഗ്സ്

Released
101 Weddings (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഗാന്ധിയൻ ജീവിതരീതി പിന്തുടരുന്ന തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയൻ മുൻഷി കൃഷ്ണപിള്ള(വിജയരാഘവൻ)യും അതിനു നേർ വിരുദ്ധമായി ആർഭാടമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മകൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി(കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ)യും. ഗാന്ധിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അഭിരാമി(സംവൃതാസുനിൽ) എന്ന പെൺകുട്ടിയും കസ്തൂർബാ സേവാശ്രമവും നടത്തുന്ന 101 പേരുടെ സമൂഹ വിവാഹവും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള പുകിലുകളുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 November, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചേർത്തല, തൊടുപുഴ

T_lXE4c7q9Q