രാജീവ്‌ ഒ എൻ വി

Rajeev ONV
വി രാജീവൻ
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 18
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 3

 ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ മകനാണു വി രാജീവൻ, എന്ന രാജീവ്‌ ഒ. എൻ. വി...ഷാജി എൻ കരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത എ കെ ജി എന്ന ലഘു ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എഴുതിയ ടൈറ്റിൽ ഗാനത്തിനു സംഗീതം പകർന്നു കൊണ്ടാണ് രാജീവ്സിനിമാസംഗീതത്തിലേക്ക് കടന്നത്.പറയൂ പതുക്കെയെൻ കാതിൽ, ഞാനെന്ന ഗാനം എന്നീ ആൽബങ്ങൾക്കും ഇതിനു മുൻപ്  ഗായകൻ കൂടിയായ രാജീവൻ ഈണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.റെയിൽ വേയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കേ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്ന കാലത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിനു സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായത്.ഒ എൻ വി യുടെ കവിതകൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയാണു തുടക്കം.അങ്ങനെയാണു ആദ്യ ആൽബം “പറയൂ പതുക്കെയെൻ കാതിൽ,“ ര്തുടർന്ന് “ഞാനെന്ന ഗാനം “ ഇവ പിറന്നത് !

രാജീവന്റെ മകൾ അപർണാ രാജീവും കളഭമഴയിൽ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് (കിറ്റ്സ് ) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് വി രാജീവൻ എന്ന രാജീവ്‌ ഒ. എൻ. വി...