നിമിഷത്തിൽ ഒരു സുഖ നിമിഷത്തിൽ-ആൽബം

Nimishathil Oru Sugha Nimishathil

ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാളിന് സ്നേഹ സമ്മാനമായി ചെറുമക്കളായ അമൃത ജയകൃഷ്ണനും, അപർണ രാജീവും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ  മ്യുസിക്കൽ ആൽബം