ചക്രവാളം ചുവന്നപ്പോൾ

Chakravalam Chuvannappol (Malayalam Movie)
കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 24 March, 1983