വെൽക്കം ടു കൊടൈക്കനാൽ

Released
Welcome to Kodaikanal
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊടൈക്കനാലിലെ സ്കൂളിൽ സംഗീതാദ്ധ്യാപകനായെത്തുന്ന യുവാവും സ്കൂളിൻ്റെ ഉടമയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷമാണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
127മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 28 May, 1992
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, കൊടൈക്കനാൽ

welcome to kodaikanal movie poster