തലസ്ഥാനം

Thalasthanam
കഥാസന്ദർഭം: 

കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രഞ്ജി പണിക്കർ കഥയെഴുതി ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 12 July, 1992