മിഴിനീർപൂവുകൾ

Released
Mizhineerpoovukal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 June, 1986

mizhineer pookkal poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur