ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച്

Released
Last Bench
കഥാസന്ദർഭം: 

മുകുന്ദപുരം മഹാത്മാ ഹൈസ്ക്കൂളിൽ പത്താംക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച നാലു സുഹൃത്തുക്കളുടെ സൌഹൃദത്തിന്റേയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പുനസമാഗമത്തിന്റേയും കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഇരിങ്ങാലക്കുട നടവരമ്പ് ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ, ഇരിങ്ങാലക്കുട പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ.

nk3kD1Um2Ds