ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം

Idavelaikku Sesham (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 August, 1984