ഫ്രൈഡേ 11.11.11 ആലപ്പുഴ

Friday 11.11.11 Alappuzha
കഥാസന്ദർഭം: 

ജനനവും മരണവും അതിനിടയിലെ ജീവിതവും, ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഭിന്നമുഖങ്ങളിലൂടെ അപരിചിതരായ ആളുകളുടെ ആകസ്മികമായ കണ്ടുമുട്ടലുകളിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആയുസ്സിൽ (11.11.11) നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് “ഫ്രൈഡേ”

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
Runtime: 
100മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 18 August, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആലപ്പുഴ, പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ

HYJKRx-HtoQ