ചട്ടക്കാരി

Chattakkari
കഥാസന്ദർഭം: 

ശശി എന്ന യുവാവിന്റെ പ്രണയത്തിനുമുന്നിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച ജൂലി എന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ യുവതിയുടെ പ്രണയത്തിന്റേയും വിരഹത്തിന്റേയും വേദനയുടേയും കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
121മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 13 September, 2012

ozEZnmRvXNk