രേവതി കലാമന്ദിർ

Title in English: 
Revathy Kalamandir

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ചട്ടക്കാരി സന്തോഷ് സേതുമാധവൻ 2012