രതിനിർവ്വേദം

Released
Rathinirvedham(2011)
കഥാസന്ദർഭം: 

മുതിർന്ന സ്ത്രീകളോട് കൗമാരപ്രായമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് തോന്നുന്ന ലൈംഗികമായ കൗതുകവും തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് രതിനിർവ്വേദം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 16 June, 2011
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.rathinirvedam.com

AUXtE-N4mts