ശിവറാം മോനി

Sivaram Mony
സംവിധാനം: 3
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

സംവിധായകൻ ശിവറാം മോനി. പതിനഞ്ചാം വയസിലാണ് ശിവറാം മോനി തന്റെ ആദ്യ ഹ്രസ്വചിത്രമായ മിഴിനീർ പൂക്കൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ഹ്രസ്വചിത്ര സംവിധാനത്തിൽ സജീവമാണ് ശിവറാം.  ആദ്യ ചലച്ചിത്രം മാച്ച് ബോക്സ്

Sivaram Mony