മുഖം

Released
Mukham
കഥാസന്ദർഭം: 

നഗരത്തില്‍ തുടരെ നടക്കുന്ന മൂന്ന് വീട്ടമ്മമാരുടെ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്നു. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന യുവ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ക്ക് തന്റെ ഭാര്യയേയും സംശയദൃഷ്ടിയില്‍ കാണേണ്ടി വരുന്നു. സ്ത്രീകളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സീരിയല്‍ കില്ലര്‍ തന്റെ നാലാം കൊലപാതകത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

mugham movie poster