ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് ദി മങ്കി പെൻ

Philips and the Monkey Pen
കഥാസന്ദർഭം: 

എളുപ്പ വഴികളും സൂത്രപ്പണികളുമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ ജീവിത വിജയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സ്ക്കൂൾ കുട്ടിയുടെ കൊച്ചു ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന കൌതുകം കലർന്നൊരു കുട്ടിചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 7 November, 2013

Philips and the Monkey pen

89HA3LMCE_Q