മണിവത്തൂരിലെ ആയിരം ശിവരാത്രികൾ

Manivathoorile Ayiram Shivarathrikal (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 April, 1987