മണിവത്തൂരിലെ ആയിരം ശിവരാത്രികൾ

Released
Manivathoorile Ayiram Shivarathrikal (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 14 September, 1987