ആഗതമായിതാ പുഷ്പകാലം

ആഗതമായിതാ പുഷ്പകാലം
ആത്മസഖി നിന്‍ വിലാസലോലം..
അഴകില്‍ ജീവിത സുകൃത മൊട്ടുകള്‍
അണിയും മാലതി വല്ലി
വിരിയും കണ്ണോടു വിരിയും വാടിയില്‍

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
agathamayitha pushpakalam

Additional Info