ടി എ മോത്തി

T A Mothi
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 9

തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമാരംഗത്ത് ശോഭിച്ചിരുന്ന റ്റി എ മോത്തി , ‘ആത്മശാന്തി’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ‘പനിനീർപ്പൂപോലെ’ എന്ന ഗാനം പി ലീലയുമൊത്ത് ആലപിച്ച് മലയാളസിനിമയിലെത്തി. പി ലീലയുടെകൂറ്റെയുള്ള യുഗ്മഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മലയാളത്തിൽ പ്രശസ്തനാക്കി. തമിഴിലെ ഗാനങ്ങളാണ് മോത്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തഗാനങ്ങൾ. ‘ആത്മശാന്തി’ കൂടാതെ ‘ആത്മസഖി’, ‘വിശപ്പിന്റെ വിളി’ , ‘അൽഫോൻ‌സ ‘ എന്നിവയാണ് മോത്തിയുടെ മറ്റു മലയാളസിനിമകൾ.