ആനന്ദകാലമിനിമേൽ

ആനന്ദകാലമിനിമേൽ
ചേരുന്നതേതു ദിനമോ...
മാറാതെ ശോകമാമോ..
ഹാ വാഴുപാഴാകയോ​​​
(ആനന്ദകാലമിനിമേൽ..)
​ ​
ആ നാളു വീണ്ടും വരുമോ.. (2)
ഈ രാവുതീരുന്നതാണോ
​(ആനന്ദകാലമിനിമേൽ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Anandakalaminimel

Additional Info

Year: 
1952