വഞ്ചിയൂർ മാധവൻ നായർ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ

സിനിമ കഥാപാത്രം സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
1 നവലോകം ഗോപി പി വി കൃഷ്ണയ്യർ 1951
2 ആത്മശാന്തി മധു ജോസഫ് തളിയത്ത് 1952
3 ബാല്യസഖി കൃഷ്ണൻ ആന്റണി മിത്രദാസ് 1954
4 ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1972
5 പൊയ്‌മുഖങ്ങൾ ബി എൻ പ്രകാശ് 1973
6 ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മാധവൻ പിള്ള എ ബി രാജ് 1975
7 സ്വാമി അയ്യപ്പൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1975
8 പ്രസാദം എ ബി രാജ് 1976
9 അംബ അംബിക അംബാലിക പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1976
10 ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ക്രോസ്ബെൽറ്റ് മണി 1976
11 ശ്രീ മുരുകൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1977
12 വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1977
13 സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് ജെ ശശികുമാർ 1977
14 അഷ്ടമുടിക്കായൽ കെ പി പിള്ള 1978
15 പ്രാർത്ഥന എ ബി രാജ് 1978
16 ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1979
17 സായൂജ്യം ജി പ്രേംകുമാർ 1979
18 കാലം കാത്തു നിന്നില്ല എ ബി രാജ് 1979
19 കായലും കയറും കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 1979
20 പമ്പരം ബേബി 1979
21 പ്രഭാതസന്ധ്യ പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
22 പ്രളയം പത്രാധിപർ പി ചന്ദ്രകുമാർ 1980
23 വീരസിംഹം ജി കൃഷ്ണസ്വാമി 1980
24 കാട്ടുകള്ളൻ പി ചന്ദ്രകുമാർ 1981
25 പാതിരാസൂര്യൻ കെ പി പിള്ള 1981
26 ഇര തേടുന്ന മനുഷ്യർ കെ സുകുമാരൻ നായർ 1981
27 ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ പ്രഭയുടെ അച്ഛൻ പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1982
28 ദ്രോഹി പി ചന്ദ്രകുമാർ 1982
29 രക്തസാക്ഷി പി ചന്ദ്രകുമാർ 1982
30 ടി പി ബാ‍ലഗോപാലൻ എം എ സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1986
31 സ്വാമി ശ്രീനാരായണഗുരു കൃഷ്ണസ്വാമി 1986
32 അജന്ത മനോജ് ബാബു 1987