രക്തസാക്ഷി

Released
Rakthasakshi
കഥാസന്ദർഭം: 

സമൂഹത്തിലെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ സ്വന്തം പത്രത്തിലൂടെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആദർശവാദിയായ ഒരു പത്രാധിപർക്ക്,  തന്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് തെല്ലും വ്യതിചലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദുരനുഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 November, 1982