ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ

Released
Ithu Njangalude Katha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 August, 1982

ith njangalude kadha poster