കാലം കാത്തു നിന്നില്ല

Kaalam Kathu Ninnilla
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 March, 1979