താറാവ്

Released
Tharavu
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 December, 1981

tharav movie poster