ഒരു കൊച്ചുകഥ ആരും പറയാത്ത കഥ

Oru Kochu Kadha Arum Parayatha Kadha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 December, 1984

oru kochu kadha arum paryatha kadha poster