ഓർമ്മകളുണ്ടായിരിക്കണം

Released
Ormakal Undayirikkanam
കഥാസന്ദർഭം: 

1959 കാലയളവിലെ ഗ്രാമീണ കേരളത്തിന്റെ പശ്ഛാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം. ജനാധിപത്ത്യ വ്യവസ്തയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരമുള്ള നെഹ്രു മന്ത്രിസഭ പിരിചുവിട്ട കാലം.
ഈ പരിതസ്ഥിയിൽ ജയൻ (നിതിൻ) എന്ന ബാലന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ചിത്രം ചരിക്കുന്നു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായ ടെയിലർ ഭാസി (മമ്മൂട്ടി) , കോൺഗ്രസ് ചായവുള്ള ജയന്റെ അച്ഛൻ , ലോകാവസാനം പ്രവചിച്ചു നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ചിത്രം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
91മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 31 January, 1995