മുഹൂർത്തം പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന്

Released
Mohoortham Pathinonnu Muppathinu
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 January, 1985