മാഫിയ

Released
Mafia
കഥാസന്ദർഭം: 

ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധോലോക മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെയും അവരുടെ കുടിപ്പകയുടെ ഇടയിൽ പെട്ട് പോകുന്ന രവിശങ്കറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
155മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 September, 1993