കയ്യൊപ്പ്

Kayyoppu (Malayalam Movie)
Runtime: 
88മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 January, 2007
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്

045FCkvs87c