കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966)

Released
Kayamkulam Kochunni Malayalam Movie 1966
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 July, 1966