ഇളയരാജ

Ilayaraja
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
142മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 2019

മേൽവിലാസം , അപ്പോത്തിക്കരി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കുശേഷം മാധവ് രാംദാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "ഇളയരാജ"

Ilayaraja Official Trailer | Guinness Pakru | Madhav Ramadasan | Gokul Suresh