ഡി കമ്പനി

D Company
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 September, 2013

6 നായകന്മാർ അഭിനയിച്ച്  3 സംവിധായകർ ഒരുമിച്ച് ഒരുക്കുന്ന സിനിമ. ഡി കട്ട്സ് ഫിലിം ബാന്നറിൽ ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 1 3 ന് തീയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. വിതരണം ഹാപ്പി റൂബി റിലീസ്