ആവേശം

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 19 November, 1979