അറിയാത്ത വീഥികൾ

Ariyaatha Veedhikal (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 29 November, 1984

Ariyatha veedhikal poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur