മംഗളം നേരുന്നു

Mangalam Nerunnu
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 January, 1984