വാർത്ത

Released
Vaartha
കഥാസന്ദർഭം: 

അഴിമതിക്കാരെ നേരിടാനുള്ള ഒരു പത്രാധിപരുടെ ശ്രമമാണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 February, 1986