Kiranz

Kiranz's picture

2004ൽ ഈ വെബ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയിടാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഒരു പറ്റം നിസ്വാർത്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രകാശവലയത്തിലകപ്പെട്ടതോടെ ജീവിതം സംഭവബഹുലവും മനസ്സ് യൗവ്വനതീക്ഷ്ണവുമായി :)  

kiranz@m3db.com | https://facebook.com/kiranzz

ഈ സൈറ്റിന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായി വിലസുന്ന ചുള്ളൻ - അഡ്മിൻ ടീം

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • നിറങ്ങളേ പാടൂ

  നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ
  ദിവ്യാനുരാഗ സ്വരമയലഹരിതൻ
  ലയഭരവാസന്ത നിറങ്ങളേ പാടൂ

  മഴവിൽക്കൊടിയിൽ അലിയും മറവിയായ്
  മനസ്സിലെ ഈറനാം പരിമളമായ്
  വിടരും ദളങ്ങളിൽ ഒളിയും ലജ്ജയായ്
  പൊഴിയും പൂമ്പൊടി മഴയുടെ ഈണമായ്
  (നിറങ്ങളേ)

  ഇളതാം വെയിലിൽ കനവിൽ കനിവുമായ്
  ചലദളി ഝൻ‌കാര രതിമന്ത്രമായ്
  ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
  ഉറവിൻ വായ്ത്താരി കളിയിലെ താളമായ് (നിറങ്ങളേ)

 • പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി

  പോക്കുവെയില്‍ പൊന്നുരുകി പുഴയില്‍ വീണു
  പൂക്കളായ് അലകളില്‍ ഒഴുകിപ്പോകെ...
  കണ്‍നിറയേ അതു കണ്ടു നിന്നു പോയ് നീ (2)
  നിന്റെ മണ്‍കുടം പുഴയിലൂടൊഴുകിപ്പോയിയി (2)

  പ്രാവിണകള്‍ കുറുകുന്ന കോവിലില്‍ വച്ചോ
  പാവലിന്നു നീര്‍ പകരും തൊടിയില്‍ വച്ചോ
  ആദ്യം, അന്നാദ്യം ഞാന്‍ കണ്ടു നിന്നെ.
  പാട്ടില്‍, ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം...

  അഞ്ജനശ്രീതിലകം നിന്‍ നെറ്റിയില്‍ കണ്ടു.
  അഞ്ചിതതാരകള്‍ നിന്‍ മിഴിയില്‍ കണ്ടു
  രാത്രി ഈ രാത്രി, എന്നോമലെപ്പോലെ
  പാട്ടില്‍, ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം...

 • ആദ്യവസന്തമേ - M

  ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ
  ഒരു ദേവഗീതമായ് നിറയുമോ
  ആദ്യവർഷമേ തളിരില തുമ്പിൽ
  ഒരു മോഹബിന്ദുവായ് കൊഴിയുമോ
  ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ
  ഒരു ദേവഗീതമായ് നിറയുമോ

  ഏഴഴകുള്ളൊരു വാർമയിൽപേടതൻ
  സൗഹൃദ പീലികളോടെ
  മേഘപടം തീർത്ത വെണ്ണിലാ
  കുമ്പിളിൽ
  സാന്ത്വന നാളങ്ങളോടെ
  ഇതിലേ വരുമോ....
  ഇതിലേ വരുമോ....
  രാവിന്റെ കവിളിലെ മിഴിനീർപൂവുകൾ
  പാരിജാതങ്ങളായ് മാറാൻ
  ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ
  ഒരു ദേവഗീതമായ് നിറയുമോ

  പൊന്നുഷസന്ധ്യതൻ ചിപ്പിയിൽ വീണൊരു
  വൈഡൂര്യ രേണുവെ പോലെ
  താരിളം കൈകളിൽ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളാൽ
  മംഗള ചാരുതയേകാൻ
  ഇതിലെ വരുമോ....
  ഇതിലേ വരുമോ....
  അണയുമീ ദീപത്തിൻ കാണാംഗുരങ്ങളിൽ
  സ്നേഹതന്തുക്കളായ് അലിയാൻ

  ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ
  ഒരു ദേവഗീതമായ് നിറയുമോ
  ആദ്യവർഷമേ തളിരില തുമ്പിൽ
  ഒരു മോഹബിന്ദുവായ് കൊഴിയുമോ

 • നീ കാണുമോ - M

  നീ കാണുമോ തേങ്ങുമെൻ ഉൾക്കടൽ
  സഖീ നീയറിയുമോ വിങ്ങുമീ ഗദ്ഗദം
  വെറുതെ എന്നാലും ഓർമ്മ വന്നെൻ മിഴി  നിറഞ്ഞൂ
  മിണ്ടുവാൻ കൊതിയുമായെൻ കരൾ പിടഞ്ഞു

  എൻ വാക്കുകൾ വാടി വീണ പൂക്കളായി
  മൂകസന്ധ്യയിൽ അന്യനായി മാറിഞാൻ (2)
  കൂടണഞ്ഞു കതിരുകാണാക്കിളി
  എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയ് സാന്ത്വനങ്ങൾ  ( നീ കാണുമോ)

  പാഴ്മണ്ണിലെ ബാഷ്പധാരയാണു ഞാൻ
  വിരഹരാത്രി തൻ പാതിരാച്ചിന്തു ഞാൻ (2)

  ഒന്നു കേൾക്കൂ ജീവിതം പോയൊരീ
  പാഴ്മുളം തണ്ടിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ   (നീ കാണുമോ)

 • കളഭം ചാര്‍ത്തും

  അമ്പാടി കുലം വന്നീടും ..ആ
  അമ്പാടി കുലം വന്നീടും ..ആ
  അമ്പാടി...

  കളഭം ചാര്‍ത്തും കനകക്കുന്നില്‍
  മരുവും താലോലം കിളികള്‍
  പതിവായേവം ഒന്നായി പാടും
  കനിയൂ ഉടയോരെ.. കനിയൂ ഉടയോരെ

  അകലെ ചേലോലും നിറപറകള്‍
  ഉയരും മംഗല്യ മധുമൊഴികള്‍ (2)
  അഴകിന്‍ താലത്തില്‍ നെയ്ത്തിരികള്‍
  മധുരം ചാലിക്കും മംഗളങ്ങള്‍
  തുടരും തകില്‍മേളം.. തുടരും തകില്‍മേളം

  കളഭം ചാര്‍ത്തും കനകക്കുന്നില്‍
  മരുവും താലോലം കിളികള്‍
  പതിവായേവം ഒന്നായി പാടും
  കനിയൂ ഉടയോരെ.. കനിയൂ ഉടയോരെ

  ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ
  മനസ്സിന്‍ മന്ത്രങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കൂ
  ഗമപ  ഗമപ  ഗമപധനിധപ
  ഗമപ ധനിസ നിധപധപമപ
  ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ
  മനസ്സിന്‍ മന്ത്രങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കൂ
  സദയം സസ്നേഹം പരിഗണിക്കൂ
  വ്യഥകള്‍ വൈകാതെ പരിഹരിക്കൂ
  കിളി തന്നവകാശം.. കിളി തന്നവകാശം

  കളഭം ചാര്‍ത്തും കനകക്കുന്നില്‍
  മരുവും താലോലം കിളികള്‍
  പതിവായേവം ഒന്നായി പാടും
  കനിയൂ ഉടയോരെ.. കനിയൂ ഉടയോരെ

 • നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

  നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ
  നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ
  അകലെയകലെ എവിടെയോ
  നോവിൻ അല ഞൊറിഞ്ഞുവോ (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)

  നീലമേഘമേ നിന്റെയുള്ളിലെ
  നൊമ്പരങ്ങളും പെയ്തൊഴിഞ്ഞുവോ
  കണ്ണുനീർക്കണം കന്മദങ്ങളായ്
  കല്ലിനുള്ളിലും ഈറനേകിയോ
  തേങ്ങുമ്പോഴും തേടുന്നു നീ
  വേഴാമ്പലിൻ കേഴും മനം
  ഏതേതോ കനവിന്റെ
  കനിവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ
  നോവിൻ തിര മുറിഞ്ഞുവോ  (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)  പിൻ നിലാവുമായ് മാഞ്ഞ പഞ്ചമി
  രാക്കിനാവിൽ നീ യാത്രയാകയോ
  നീന്തി നീന്തി നിൻ പാൽ നയമ്പുകൾ
  പാതി തേഞ്ഞതും നീ മറന്നുവോ
  ശശികാന്തമായ് അലിയുന്നു നിൻ
  ചിരിയുണ്ണുവാൻ കിളിമാനസം
  ഓരോരോ കരിമേഘ നിഴലായ് മൂടുന്നുവോ
  രാവിൻ മിഴി നനഞ്ഞുവോ  (നീർപ്പളുങ്കുകൾ...)

 • പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം

  പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം
  കൊച്ചു പൂമുഖം
  മുത്തമിട്ടും
  കിക്കിളിക്കൂടിനുള്ളിൽ
  പറന്നൊച്ചവെയ്‌ക്കാതൊളിച്ചും
  ഇതിലേ
  ഇതുവഴിയേ അലസം ഒഴുകിവരൂ
  ഇവളിൽ പരിമളമായ് സ്വയമലിയൂ
  ചെല്ലക്കാറ്റേ

  (പൂവിനും...)

  മുള മൂളും പാട്ടും കേട്ടിളവേനൽ
  കാഞ്ഞും-
  കൊണ്ടിവളും കുളിരും പുണരുമ്പോൾ
  ഇമയോരത്തെങ്ങാനും
  ഇടനെഞ്ചത്തെങ്ങാനും
  ഇണയോടണയാൻ കൊതിയുണ്ടോ
  ഹൃദയം വനഹൃദയം ശിശിരം
  പകരുകയായ്
  ചലനം മൃദുചലനം അറിയുന്നകതളിരിൽ
  സുന്ദരം സുന്ദരം രണ്ടിളം
  ചുണ്ടുകൾ
  മധുരമുതിരും അസുലഭരസമറിയു-
  മതിശയ രതിജതിലയം മെല്ലെ
  മെല്ലെ

  (പൂവിനും...)

  ഗമധ സനിധനിധ
  സനിസനിധ മനിധമ ഗരിസനി
  രിസനിധ
  നിസരിസ നിസഗമധനി
  സഗരിസനിധ സനിധധമ ഗമഗരിസ

  കറുകപ്പുൽനാമ്പിന്മേൽ ഇളകും
  തൂമഞ്ഞെന്നും
  കിളികൾക്കിവളും സഖിയല്ലോ
  ഇളനീർകൊണ്ടിരുവാലിട്ടെഴുതും തൂമിഴി
  രണ്ടും
  ഇളകുന്നിളകുന്നനുനിമിഷം
  സഖി നീ തിരയുവതെൻ മനമോ യൗവനമോ
  പകരം
  പങ്കിടുവാൻ മദവും‍ മാദകവും
  സംഗമം സംഗമം മന്മഥസംഗമം
  മദനനടന മദകരസുഖം
  തിരുമനസ്സുക-
  ളറിയുന്ന നിമിഷം മെല്ലെ മെല്ലെ

  (പൂവിനും...)

 • പനിനീർചന്ദ്രികേ

  കിലുകിൽ പമ്പരം..തിരിയും മാനസ്സം..
  അറിയാതമ്പിളീ..മയങ്ങു വാവാവോ..
  ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...
  പനിനീർ ചന്ദ്രികേ..ഇനിയീ പൂങ്കവിൾ..
  കുളിരിൽ മെല്ലേ നീ തഴുകു വാവാവോ..
  ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...

  മേടമഞ്ഞും മൂടിയീ കുന്നും പൊയ്കയും..
  പാൽനിലാവിൻ ശയ്യയിൽ മയങ്ങും വേളയിൽ...
  താളം പോയ നിന്നിൽ മേയും നോവുമായ്..
  താനേ വീണുറങ്ങു തെന്നൽ കന്യകേ..
  താരകങ്ങൾ തുന്നുമീ രാവിൻ മീനാവിൽ..
  ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം..ചാഞ്ചകം...
  കിലുകിൽ പമ്പരം..തിരിയും മാനസ്സം..
  അറിയാതമ്പിളീ..മയങ്ങു വാവാവോ..
  ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...

  ഏതു വാവിൻ കൌതുകം മിഴിയിൽ വാങ്ങി നീ..
  ഏതു പൂവിൻ സൌരഭം തനുവിൽ താങ്ങി നീ..
  താനേ നിന്റെ ഓർമ്മതൻ ചായം മാഞ്ഞതോ..
  കാലം നെയ്‌ത ജാലമോ മായജാലമോ..
  തേഞ്ഞുപോയ തിങ്കളേ..വാവോ വാവാവോ...
  ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...
  പനിനീർ ചന്ദ്രികേ..ഇനിയീ പൂങ്കവിൾ..
  കുളിരിൽ മെല്ലേ നീ തഴുകു വാവാവോ..
  ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...
  ഉം ഉം..ഉം ഉം..

 • മീനവേനലിൽ

   ഉന്തുന്തുന്തുന്തുന്തുന്തുന്ത്....
  ഉന്തുന്തുന്തുന്തുന്തുന്തുന്ത്   ആളെയുന്ത്...

  മീനവേനലിൽ ആ.ആ
  രാജ കോകിലേ ആ.ആ
  അലയൂ നീ അലയൂ ..
  ഒരു മാമ്പൂ തിരയൂ...
  വസന്തകാല ജാലകം മനസ്സിലിനിയും തുറക്കൂ..
  വീണുടഞ്ഞൊരീ ഗാനപഞ്ചമം
  മൊഴി കാണാതിനിയും വഴി തേടും വനിയിൽ
  വിരിഞ്ഞു ജന്മ നൊമ്പരം...
  അരികിൽ ഇനിമ കുയിലേ...

  സൂര്യ സംഗീതം മൂകമാക്കും നിൻ
  വാരിളം ചുണ്ടിൽ ഈണമാകാം ഞാൻ
  പൂവിന്റെ പൂവിൻ മകരന്ദമേ ഈ
  നോവിന്റെ നോവിൻ മിഴിനീരു വേണോ
  ഈ പഴയ മൺ വിപഞ്ചി തൻ
  അയഞ്ഞ തന്തിയിലെന്തിൻ അനുപമ സ്വരജതികൾ (മീന വേനലിൽ....)

  കർണ്ണികാരങ്ങൾ സ്വർണ്ണവർണ്ണങ്ങൾ
  ചൂടി നിന്നാലും തേടുമോ തുമ്പീ
  ഹേമന്ത രാവിൽ മാകന്ദമായെൻ
  ജീവന്റെ ജീവൻ തേടുന്നു നിന്നെ
  വന്നിതിലൊരു  തണുവണി മലരിലെ
  മധുകണം നുകരണമിളം കിളിയേ(വീണുടഞ്ഞൊരീ...)
   

   

   
 • ആതിര വരവായി

  ആതിര വരവായീ പൊന്നാതിര വരവായീ
  നിളയുടെ പുളിനവുമിന്നാലോലം
  അഴകൊടു കമലദളം നീട്ടുന്നൂ
  മംഗല്യഹാരം ദേവിയ്ക്കു ചാർത്താൻ
  മഞ്ജു സ്വരങ്ങൾ കോർത്തൊരു ഹാരം ശ്രീരാഗമായ്
  ആതിര വരവായീ പൊന്നാതിര വരവായീ
  നിളയുടെ പുളിനവുമിന്നാലോലം
  അഴകൊടു കമലദളം നീട്ടുന്നൂ

  ഒരു കാലിൽ കാഞ്ചന കാൽ ചിലമ്പും
  മറുകാലിൽ കരിനാഗ കാൽത്താളവും (2)
  ഉൾപ്പുളകം തുടികൊട്ടുന്നുവോ
  പാൽതിരകൾ നടമാടുന്നുവോ
  കനലോ നിലാവോ ഉതിരുന്നുലകാകെ (ആതിര..)

  താരാപഥങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങീ
  താണുയർന്നാടും പദങ്ങളുമായ്
  മാനസമാകും തിരുവരങ്ങിൽ
  ആനന്ദലാസ്യമിന്നാടാൻ വരൂ
  പൂക്കുടയായ് ഗഗനം
  പുലർകാല കാന്തിയലിയേ
  പാർത്തുലകാകെയിതാ
  ശിവശക്തി താണ്ഡവം
  തന തധീം ധിനന തിരനധീം ധിനന
  ധിനന ധിനനന ധിനനന (ആതിര..)

ലേഖനങ്ങൾ

Post datesort ascending
Article യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത് - അനുമതിയില്ലാതെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിയമനടപടിയെന്ന് രജനീകാന്ത്? Sun, 29/01/2023 - 15:13
Article ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദം - ഈ ചൂരൽ ടീം Wed, 12/10/2022 - 02:16
Article ഇതാണോ മലയാള സിനിമയുടെ ഓഫീസ് ? Wed, 21/09/2022 - 17:02
Article മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നഷ്ടപ്രണയ ജോഡികൾ Wed, 21/09/2022 - 03:03
Article ആദ്യം കാണികൾ, പിന്നെ നിരൂപകർ.. Tue, 20/09/2022 - 21:10
Article അമ്പൈസിപ്പൊണ്ടോ അമ്പൈസിപ്പില്ല്യാ..ഒരു പൊന്നാനി ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സാഹിത്യകാരൻ തല്ലുകാരൻ.. Mon, 19/09/2022 - 19:02
Article തിയറ്ററിൽ സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതും പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നതും ? Thu, 15/09/2022 - 18:05
Article എ‌സ്. ഐ റെജിയും ഓന്റെ തല്ലുകളും - ഒരു തല്ലുമാല അനാലിസിസ്.. Thu, 15/09/2022 - 15:46
Article രണ്ട് മുഴം കയ്യും ഒരു ശരീരവുമുള്ള അഞ്ചാത്മാക്കൾ തല്ല് കേസിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ.. Sun, 11/09/2022 - 18:36
Article വാശിയുടെ സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും Wed, 07/09/2022 - 15:38
Article സിനിമയിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എഴുതൂ സമ്മാനം നേടൂ.. Tue, 06/09/2022 - 02:22
Article നായ കടിച്ചതാ അതോ പുലിയാ ? കാർത്യായനേച്ചി ഇവിടെയുണ്ട് Sun, 04/09/2022 - 03:44
Article നന്ദിനിത്തമ്പുരാട്ടീം അജു മോഹനും Thu, 25/08/2022 - 14:25
Article ജാനകിയും ദേവകിയും - പൊതുവാൾജിയുടെ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് താരങ്ങൾ Sat, 20/08/2022 - 21:32
Article ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ - ഒരു m3db ഓർമ്മ Thu, 18/08/2022 - 01:39
Article നെടുമ്പ്രം ഗോപിയും ജാസിഗിഫ്റ്റിന്റെ ഗാനമേളയും.. Tue, 16/08/2022 - 13:06
Article ഒടിടി എന്ന പുത്തൻ കാഴ്ചാ സങ്കേതത്തേപ്പറ്റി എഴുതൂ സമ്മാനം നേടൂ.. Tue, 16/08/2022 - 00:29
Article നല്ല ബെസ്റ്റ് പെണ്ണാ അണ്ണാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ! Wed, 20/07/2022 - 00:34
Article സുമേഷിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന മണ്ഡോദരി Tue, 19/07/2022 - 22:58
Article പ്രശസ്ത കർണ്ണാടക സംഗീതജ്ഞനായ വൈക്കം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു Tue, 19/07/2022 - 10:14
Article രവീന്ദ്രൻ പാടിത്തീർത്ത സംഗീതവഴികൾ.. Fri, 15/07/2022 - 17:57
Article മലയാള സിനിമയിലെ ആയിരത്തിയൊന്ന് ക്ലീഷേകൾ..! Sun, 27/02/2022 - 19:37

Entries

Post datesort ascending
User Praise കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Sun, 07/04/2024 - 22:38
Film/Album HMV ഗാഗുൽത്താമലയിൽ നിന്നും Tue, 27/06/2023 - 13:49
Artists റാഫി ജോസ് Tue, 27/06/2023 - 11:12
Lyric യാ റബ്ബേ Thu, 22/06/2023 - 15:01
Artists മേന മേലത്ത് Thu, 22/06/2023 - 15:00
Artists മോഹൻ ദാസ് Fri, 31/03/2023 - 11:32
Artists ഇന്ദിര ഭായ് പ്രസാദ് Sat, 28/01/2023 - 14:57
Artists ഗിരീഷ് കുൽക്കർണി Sat, 28/01/2023 - 14:49
Lyric അഴലെ ജിവലയം മനസെ അഴലെ ജിവലയം Sun, 23/10/2022 - 01:36
Artists ലക്ഷ്മി സഞ്ജു Sat, 10/09/2022 - 19:39
Artists സരോജ പ്രകാശ് Sat, 10/09/2022 - 19:37
Artists റെജു ശിവദാസ് Sat, 10/09/2022 - 19:28
Artists ശേഖർ നാരായൺ Fri, 26/08/2022 - 14:15
Banner നീലാംബരി മൂവി ക്ലബ് Fri, 26/08/2022 - 14:13
Lyric രസിയാ മൻ Thu, 21/07/2022 - 10:17
Artists ഭുപീന്ദർ Thu, 21/07/2022 - 10:16
Lyric പ്രിയേ ചാരുശീലേ Thu, 21/07/2022 - 10:14
Artists സുനിൽ വി ജോയ് Fri, 10/06/2022 - 17:53
Lyric മെറി ക്രിസ്ത്‌മസ് പാടി Fri, 10/06/2022 - 17:50
Artists ജിജോ Fri, 10/06/2022 - 17:40
Artists ജീവൻ ഡേവിസ് Fri, 10/06/2022 - 17:40
Artists സയന സോജിയ Fri, 10/06/2022 - 17:39
Artists ഫാ. ഷാജി തുമ്പേച്ചിറയിൽ Fri, 10/06/2022 - 17:36
Artists ജയദേവൻ കരിവെള്ളൂർ Fri, 10/06/2022 - 17:31
Lyric അകലങ്ങളിലായ് മറഞ്ഞൊരാ Fri, 10/06/2022 - 14:08
Artists റോബർട്ട് ലിയോ Fri, 10/06/2022 - 14:08
Artists വീണ ഷിജു Fri, 10/06/2022 - 14:07
Artists ബിനോയ് ലൂക്ക Fri, 10/06/2022 - 14:02
Banner എം എസ് ‌ജെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ Fri, 10/06/2022 - 14:00
Artists ശ്രീദേവി Fri, 10/06/2022 - 13:27
Lyric കണ്ണമ്മാ Mon, 16/05/2022 - 10:10
Lyric പച്ച* Mon, 16/05/2022 - 10:07
Artists ജാങ്കോ Mon, 16/05/2022 - 10:06
Lyric മിഴി അരികിൽ Mon, 16/05/2022 - 10:04
Artists ഷാഹിദ് ഹമീദ് Mon, 16/05/2022 - 10:04
Lyric കൊടും രാവിൽ Mon, 16/05/2022 - 10:02
Lyric മനമേ മനമേ Mon, 16/05/2022 - 09:58
Lyric ഞാൻ എത്താ കൊമ്പ് (ഹേയ് ഹേയ് ഹേയ് ) Mon, 16/05/2022 - 09:53
Artists ആശ ശ്രീറാം Mon, 16/05/2022 - 09:52
Artists പ്രദീപ് കുമാർ Mon, 16/05/2022 - 09:51
Artists നെബുല എം പി Wed, 13/04/2022 - 17:41
Studio തിരുസ്റ്റുഡിയോ Sat, 09/04/2022 - 18:31
Film/Album തിത Sat, 09/04/2022 - 18:29
Artists തിരു Sat, 09/04/2022 - 18:20
Artists ദാസൻ കോങ്ങാട് Fri, 01/04/2022 - 20:37
Artists ബേബി Wed, 23/03/2022 - 09:28
Artists കുഞ്ഞുകുട്ടി Tue, 01/03/2022 - 14:13
Artists കലേഷ് രാമാനന്ദ് Sun, 23/01/2022 - 20:00
Artists ഫെമിന ജോർജ്ജ് Fri, 24/12/2021 - 18:44
OTT സോണി ലിവ് Wed, 15/12/2021 - 09:34

Pages

Contribution History

തലക്കെട്ട് Edited on Log message
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണേ Mon, 13/05/2024 - 00:22
വി ടി നന്ദകുമാർ Wed, 01/05/2024 - 19:40
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Mon, 08/04/2024 - 22:12
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Mon, 08/04/2024 - 22:11
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Mon, 08/04/2024 - 22:09
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Mon, 08/04/2024 - 22:07
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Sun, 07/04/2024 - 22:41
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Sun, 07/04/2024 - 22:38
കിഷോറിനെ സ്മരിക്കുന്നു Sun, 07/04/2024 - 22:38
എം3ഡിബിയുടെ ചരിത്രം. Sun, 07/04/2024 - 12:39
പെരിയോനേ Wed, 27/03/2024 - 00:12
പെരിയോനേ Wed, 27/03/2024 - 00:09
തിരമാല Wed, 06/03/2024 - 09:11
അനിയത്തിപ്രാവ് Wed, 07/02/2024 - 00:50 കഥാസാരം ചേർത്തു
അനിയത്തിപ്രാവ് Wed, 07/02/2024 - 00:48
ശ്രീല വസന്തം Sat, 13/01/2024 - 18:07
ജാക്വിലിൻ മാത്യു Mon, 08/01/2024 - 22:52
ജാക്വിലിൻ മാത്യു Mon, 08/01/2024 - 22:49
ജാക്വിലിൻ മാത്യു Mon, 08/01/2024 - 22:44
നീയാണെൻ ആകാശം Mon, 08/01/2024 - 13:01
ശ്യാമമേഘമേ. നീയെൻ പ്രേമ Sun, 07/01/2024 - 11:18
ശ്യാമമേഘമേ. നീയെൻ പ്രേമ Sun, 07/01/2024 - 11:00 തിരുത്ത് : ശ്രീജിത്ത്, ഹൃദയതാളം
കേളീ നളിനം വിടരുമോ Sun, 17/12/2023 - 13:13
ബോബി കൊട്ടാരക്കര Sun, 03/12/2023 - 15:45
നൊണ Sun, 26/11/2023 - 20:56
പുലരി വിരിയും മുൻപേ Sun, 19/11/2023 - 11:41 കറക്ഷൻ, ശ്രീജിത് ഹൃദയതാളം
സന്തോഷ്‌കുമാർ (മോനു) Tue, 24/10/2023 - 11:16
കസ്തൂരിഗന്ധികൾ പൂത്തുവോ Mon, 16/10/2023 - 00:42
എം3ഡിബിയുടെ ചരിത്രം. Mon, 09/10/2023 - 12:13
എം3ഡിബിയുടെ ചരിത്രം. Mon, 09/10/2023 - 11:45
അശ്വിൻ രഞ്ജു Sun, 01/10/2023 - 13:20
അശ്വിൻ രഞ്ജു Sun, 01/10/2023 - 13:15
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 20:09
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 20:08
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 15:41
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 15:27
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 15:12
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 15:08
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 13:40
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 13:29
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 13:28
കെ ജി ജോർജ്ജിനോടെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു.. Sun, 24/09/2023 - 13:28
അപർണ നായർ Fri, 01/09/2023 - 00:46
പൂ വേണം പൂപ്പട വേണം Thu, 31/08/2023 - 09:21
പകൽ വാഴുമാദിത്യൻ Thu, 17/08/2023 - 11:59 തിരുത്തുകൾ : നീതു പി ബി
സ്വാതി ദാസ് പ്രഭു Thu, 10/08/2023 - 07:58
സിദ്ദിഖ് Tue, 08/08/2023 - 22:03
ഭഗവാൻ ദാസന്റെ രാമരാജ്യം Tue, 08/08/2023 - 17:37
കുനുകുനെ ചെറു കുറുനിരകള്‍ Fri, 04/08/2023 - 17:13 ഗംഗ - തിരുത്ത് ആതിര രമേഷ്
വിനോദ് കോവൂർ Tue, 01/08/2023 - 10:50

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
യാമിനി Info
asdfasdf
Thalsamayam Oru Penkutti അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
തൽസമയം ഒരു പെൺകുട്ടി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
പത്മശ്രീ ഭരത് ഡോക്ടർ സരോജ്കുമാർ
വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി സിനിമാ വിവരങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളുമൊക്കെ ചേർത്തു
ഉന്നം സിനിമാ വിവരങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളുമൊക്കെ ചേർത്തു
ഓർഡിനറി സിനിമാ വിവരങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളുമൊക്കെ ചേർത്തു

Pages