Kiranz

Kiranz's picture

2004ൽ ഈ വെബ്ബിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയിടാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഒരു പറ്റം നിസ്വാർത്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രകാശവലയത്തിലകപ്പെട്ടതോടെ ജീവിതം സംഭവബഹുലവും മനസ്സ് യൗവ്വനതീക്ഷ്ണവുമായി :)  

kiranz@m3db.com | https://facebook.com/kiranzz

ഈ സൈറ്റിന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായി വിലസുന്ന ചുള്ളൻ.

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം

  മും...ലയം സാന്ദ്രലയം..ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം
  ദിവ്യ വിഭാത സോപാന രാഗലയം
  ധ്യാനമുണർത്തും മൃദുപല്ലവിയിൽ
  കാവ്യമരാള ഗമനലയം

  നീരവഭാവം മരതകമണിയും
  സൗപർണ്ണികാ തീരഭൂവിൽ (2)
  പൂവിടും നവമല്ലികാ ലതകളിൽ
  സർഗ്ഗോന്മാദ ശ്രുതിവിലയം

  പൂവിതളിന്മേൽ ബ്രഹ്മം രചിക്കും
  നീഹാര ബിന്ദുവായ് നാദം
  ശ്രീലവസന്ത സ്വരഗതി മീട്ടും
  കച്ഛപി വീണയായ്‌ കാലം
  അഴകിൻ ഈറൻ നീലാഞ്ജനം ചുറ്റി
  ഹരിചന്ദന ശുഭഗന്ധമുണർത്തി
  അപ്സര കന്യതൻ (2)താളവിന്യാസ
  ത്രികാല ജതിയായ്‌ ത്രിസന്ധ്യകൾ ..
  ആ..ആ..ആ..

 • നിറങ്ങളേ പാടൂ

  നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ
  ദിവ്യാനുരാഗ സ്വരമയലഹരിതൻ
  ലയഭരവാസന്ത നിറങ്ങളേ പാടൂ

  മഴവിൽക്കൊടിയിൽ അലിയും മറവിയായ്
  മനസ്സിലെ ഈറനാം പരിമളമായ്
  വിടരും ദളങ്ങളിൽ ഒളിയും ലജ്ജയായ്
  പൊഴിയും പൂമ്പൊടി മഴയുടെ ഈണമായ്
  (നിറങ്ങളേ)

  ഇളതാം വെയിലിൽ കനവിൽ കനിവുമായ്
  ചലദളി ഝൻ‌കാര രതിമന്ത്രമായ്
  ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
  ഉറവിൻ വായ്ത്താരി കളിയിലെ താളമായ് (നിറങ്ങളേ)

 • പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി

  പോക്കുവെയില്‍ പൊന്നുരുകി പുഴയില്‍ വീണു
  പൂക്കളായ് അലകളില്‍ ഒഴുകി പോകെ
  കണ്‍നിറയേ അതു കണ്ടു നിന്നു പോയി (2)
  എന്റെ മണ്‍കുടം പുഴയിലൂടൊഴുകി പോയി (2)

  പ്രാവിണകള്‍ കുറുകുന്ന കോവിലില്‍ വച്ചോ
  പാവലിന്നു നീര്‍ പകരും തൊടിയില്‍ വച്ചോ
  ആദ്യം അന്നാദ്യം ഞാന്‍ കണ്ടു നിന്നേ
  പാട്ടില്‍ ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം

  അഞ്ചനശ്രീ തിലകം നിന്‍ നെറ്റിയില്‍ കണ്ടു
  അഞ്ചിതള്‍ താരകള്‍ നിന്‍ മിഴിയില്‍ കണ്ടു
  രാത്രി ഈ രാത്രി എന്നോമലേ പോലെ
  പാട്ടില്‍ ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം

 • ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ - F

  ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ
  ഒരു ദേവ ഗീതമായ് നിറയുമോ
  ആദ്യവർഷമേ തളിരില തുമ്പിൽ
  ഒരു  മോഹ ബിന്ദുവായ് കൊഴിയുമോ (ആദ്യ..)

  ഏഴഴകുള്ളൊരു വാർമയിൽ പേട
  തൻ സൗഹൃദ പീലികളോടെ (2)
  മേഘ പടം തീർത്ത വെണ്ണിലാ കുമ്പിളിൽ (2)
  സാന്ത്വന നാളങ്ങളോടെ
  ഇതിലേ വരുമോ ഇതിലേ വരുമോ
  രാവിന്റെ കാവിലിലെ മിഴിനീർ പൂവുകൾ
  പാരിജാതങ്ങളായ് മാറാൻ (ആദ്യ...)

  പൊന്നുഷ സന്ധ്യ തൻ ചിപ്പിയിൽ വീണൊരു
  വൈഡൂര്യ രേണുവെ പോലെ (2)
  താരിളം കൈകളിൽ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളാൽ (2)
  മംഗള ചാരുതയേകാൻ
  ഇതിലെ വരുമോ ഇതിലേ വരുമോ
  അണയുമീ ദീപത്തിൻ കാണാംഗുരങ്ങളിൽ
  സ്നേഹബിന്ദുക്കളായ് അലിയാൻ (ആദ്യ..)

 • ആകാശദീപമെന്നുമുണരുമിടമായോ

  ആകാശ ദീപമെന്നുമുണരുമിടമായോ
  താരാഗണങ്ങള്‍ കുഞ്ഞുറങ്ങുമിടമായോ (2)
  മൗന രാഗമണിയും താരിളം തെന്നലേ
  പൊന്‍ പരാഗമിളകും വാരിളം പൂക്കളെ
  നാം ഉണരുമ്പോള്‍  രാവലിയുമ്പോള്‍  (ആകാശ ദീപമെന്നും...)


  സ്നേഹമോലുന്ന കുരുവിയിണകള്‍ എന്‍ ഇംഗിതം തേടിയല്ലോ
  നിന്‍ മണി ചുണ്ടില്‍ അമൃത മധുര
  ലയമോര്‍മയായ്‌ തോര്‍ന്നുവല്ലോ
  കടമിഴിയില്‍ മനമലിയും അഴകു ചാര്‍ത്തി
  പാല്‍കനവില്‍ തേന്‍ കിനിയും ഇലകളേകീ
  വാരി പുണര്‍ന്ന മദകര ലതയെവിടെ
  മണ്ണില്‍ ചുരന്ന മധുതര മദമെവിടെ
  നാം ഉണരുമ്പോള്‍  രാവലിയുമ്പോള്‍  (ആകാശ ദീപമെന്നും...)

  ഇന്നലെ പെയ്ത മൊഴിയും ഇലയും ഒരു പൂമുളം കാടു പോലും
  ദേവരാഗങ്ങള്‍ മെനയും അമര മനം
  ഇന്ദ്ര ചാപങ്ങള്‍ ആക്കി
  പൈമ്പുഴയില്‍ ഋതു ചലനഗതികള്‍ അരുളീ
  അണിവിരലാല്‍ ജല ചാരു രേഖയെഴുതി
  നമ്മോടു നമ്മള്‍ അലിയുമൊരുണ്മകളായ്
  ഇന്ദീവരങ്ങള്‍ ഇതളിടുമൊരുനിമിയില്‍
  നാം ഉണരുമ്പോള്‍ രാവലിയുമ്പോള്‍ (ആകാശ ദീപമെന്നും...)

 • ചന്ദനമണിവാതിൽ

  ചന്ദനമണിവാതിൽ പാതിചാരി
  ഹിന്ദോളം കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി
  ശൃങ്കാര ചന്ദ്രികേ നീരാടി നീ നിൽകേ
  എന്തായിരുന്നൂ മനസ്സിൽ…..( ചന്ദനമണിവാതിൽ)

  എന്നോടെന്തിനൊളിക്കുന്നു നീ സഖീ
  എല്ലാം നമുക്കൊരുപോലെയല്ലേ (2)
  അന്ത്യയാമത്തിലെ മഞ്ഞേറ്റുപൂക്കുമീ
  സ്വർണ്ണമന്ദാരങ്ങൾ സാക്ഷിയല്ലേ ..(ചന്ദനമണിവാതിൽ)

  നാണം പൂത്തുവിരിഞ്ഞ ലാവണ്യമേ
  യാമിനി കാമസുഗന്ധിയല്ലേ..(2)
  മായാവിരലുകൾ തൊട്ടാൽ മലരുന്ന
  മാദകമൌനങ്ങൾ നമ്മളല്ലേ....( ചന്ദനമണിവാതിൽ)

 • ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ

  ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ
  നിന്നോർമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു..
  ഈറൻമുകിൽ മാലകളിൽ
  ഇന്ദ്രധനുസ്സെന്നപോലെ..
  (ഇന്നുമെന്റെ...)

  സ്വർണ്ണമല്ലി നൃത്തമാടും
  നാളെയുമീ പൂവനത്തിൽ
  തെന്നൽ കൈ ചേർത്തു വെയ്ക്കും
  പൂക്കൂന പൊൻപണം പോൽ
  നിൻ പ്രണയ പൂ കനിഞ്ഞ
  പൂമ്പൊടികൾ ചിറകിലേന്തി
  എന്റെ ഗാനപ്പൂത്തുമ്പികൾ
  നിന്നധരം തേടിവരും
  (ഇന്നുമെന്റെ..)

  ഈ വഴിയിൽ ഇഴകൾ നെയ്യും
  സാന്ധ്യനിലാശോഭകളിൽ
  ഞാലിപ്പൂവൻവാഴപ്പൂക്കൾ
  തേൻപാളിയുയർത്തിടുമ്പോൾ
  നീയരികിലില്ല എങ്കിലെന്തു നിന്റെ
  നിശ്വാസങ്ങൾ

  രാഗമാലയാക്കി വരും
  കാറ്റെന്നേ തഴുകുമല്ലോ
  (ഇന്നുമെന്റെ..)

 • നീ കാണുമോ - M

  നീ കാണുമോ തേങ്ങുമെൻ ഉൾക്കടൽ
  സഖീ നീയറിയുമോ വിങ്ങുമീ ഗദ്ഗദം
  വെറുതെ എന്നാലും ഓർമ്മ വന്നെൻ മിഴി  നിറഞ്ഞൂ
  മിണ്ടുവാൻ കൊതിയുമായെൻ കരൾ പിടഞ്ഞു

  എൻ വാക്കുകൾ വാടി വീണ പൂക്കളായി
  മൂകസന്ധ്യയിൽ അന്യനായി മാറിഞാൻ (2)
  കൂടണഞ്ഞു കതിരുകാണാക്കിളി
  എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയ് സാന്ത്വനങ്ങൾ  ( നീ കാണുമോ)

  പാഴ്മണ്ണിലെ ബാഷ്പധാരയാണു ഞാൻ
  വിരഹരാത്രി തൻ പാതിരാച്ചിന്തു ഞാൻ (2)

  ഒന്നു കേൾക്കൂ ജീവിതം പോയൊരീ
  പാഴ്മുളം തണ്ടിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ   (നീ കാണുമോ)

 • ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതു പോലെ

  ആത്മാവിൽ മുട്ടിവിളിച്ചതു പോലെ
  സ്നേഹാതുരമായ്‌ തൊട്ടുരിയാടിയ പോലെ
  മണ്ണിന്റെയിളം ചൂടാർന്നൊരു മാറിൽ
  ഈറനാമൊരിന്ദുകിരണം പൂവുചാർത്തിയ പോലെ
  കണ്ണിൽ പൂങ്കവിളിൽ തൊട്ടുകടന്നു പോകുവതാരോ
  കുളിർ പകർന്നു പോകുവതാരോ
  തെന്നലോ തേൻ തുമ്പിയോ
  പൊന്നരയാലിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് നിന്നെ കണ്ടു
  കൊതിച്ചു പാടിയ കിന്നരകുമാരനോ [കണ്ണിൽ....]

  താഴമ്പൂ കാറ്റുതലോടിയ പോലെ
  നൂറാതിരതൻ രാക്കുളിരാടിയ പോലെ
  കുന്നത്തെ വിളക്കുതെളിക്കും കയ്യാൽ
  കുഞ്ഞുപൂവിന്നഞ്ജനത്തിൻ ചാന്തുതൊട്ടതു പോലെ
  ചാന്തുതൊട്ടതു പോലെ [കണ്ണിൽ....]


  ആത്മാവിൽ മുട്ടിവിളിച്ചതു പോലെ
  സ്നേഹാതുരമായ്‌ തൊട്ടുരിയാടിയ പോലെ
  മണ്ണിന്റെയിളം ചൂടാർന്നൊരു മാറിൽ
  ഈറനാമൊരിന്ദുകിരണം പൂവുചാർത്തിയ പോലെ
  പൂവുചാർത്തിയ പോലെ  [കണ്ണിൽ....]

 • ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി

  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ
  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ത രാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ

  ഒഴുകുമീ വെണ്ണിലാ പാലരുവീ
  ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു യമുനയാക്കൂ
  പ്രേമോദയങ്ങളിൽ മെയ്യൊടു ചേർക്കുമൊരു
  ഗാനഗന്ധർവനാക്കൂ എന്നെ നിൻ ഗാനഗന്ധർവനാക്കൂ
  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ

  ഉണരുമീ സർപ്പ ലതാസദനം
  ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു മധുരയാക്കൂ
  മാരോത്സവങ്ങളിൽ ചുണ്ടൊടടുക്കുമൊരു
  മായാമുരളിയാക്കൂ എന്നെ നിൻ മായാമുരളിയാക്കൂ
  ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി
  എന്നെ നിൻ മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ
  ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ

ലേഖനങ്ങൾ

Post datesort ascending
Article m3db fields Wed, 24/02/2021 - 09:14
Article ലീല കിട്ടിയോ..കിട്ടി..കിട്ടി..! Wed, 27/04/2016 - 15:51
Article ഹേമന്തയാമിനീ.. തേടുന്നതാരെ നീ.. Thu, 27/08/2015 - 17:19
Article കാട്ടുമുല്ലപ്പൂചിരിക്കുന്നൂ Thu, 27/08/2015 - 17:08
Article നിശാഗന്ധികൾ പൂക്കും ചൊടികൾ Thu, 27/08/2015 - 17:03
Article നിശാഗന്ധികൾ പൂക്കും ചൊടികൾ Thu, 27/08/2015 - 17:01
Article പൊന്നുരുകി നീലവാനില്‍ - ഓണപ്പാട്ട് Mon, 24/08/2015 - 23:11
Article തത്വചിന്ത വരുന്ന മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ Thu, 13/08/2015 - 13:42
Article കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ- 2014 ഫുൾ ലിസ്റ്റ് Mon, 10/08/2015 - 17:47
Article നാലു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ.. Sat, 20/12/2014 - 05:44
Article എം3ഡിബി ബ്രോഷറും നിങ്ങളും Sat, 01/11/2014 - 21:29
Article മലയാളസിനിമയിലെ 1001 ബന്ധുക്കൾ..! Sat, 26/04/2014 - 03:13
Article ജോണീ അപ്പൻ വരുന്നുണ്ടെടാ..! Sun, 16/03/2014 - 22:42
Article തിരഞ്ഞെടുത്ത 500 ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ Wed, 08/01/2014 - 22:36
Article സിനിമാ റിവ്യൂകൾ Sat, 20/10/2012 - 15:37
Article പ്രീതിവാര്യരുമായ് ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം.. Sun, 03/06/2012 - 14:34
Article മലയാള സിനിമയിലെ ആയിരത്തിയൊന്ന് ക്ലീഷേകൾ..! Thu, 22/03/2012 - 19:37
Article പാട്ടിന്റെ ലിറിക്ക്/വരികൾ ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെ ? Sat, 18/02/2012 - 22:38
Article ടിഡിദാസനും ഫേസ്ബുക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ടുകാരി Mon, 26/12/2011 - 18:07
Article ജി വേണുഗോപാലുമൊത്ത് അൽപ്പസമയം..! Wed, 21/12/2011 - 01:32
Article എല്ലാറ്റിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് മോനേ ദാസാ..! Mon, 28/11/2011 - 12:24
Article Malayalam Fonts & Typing Help Wed, 02/11/2011 - 15:51
Article പുഷ്പവതിയിലേക്കെത്തിയ ഗൂഗിൾ ബസ്സ് Mon, 05/09/2011 - 09:21
Article ജോൺസൻ മാഷും ചില സ്വകാര്യ ദു:ഖങ്ങളും..! Fri, 19/08/2011 - 13:16
Article “ട്യൂൺ കേൾക്കൂ.. പാട്ടെഴുതൂ..” എപ്പിസോഡ് - 04 (നാടൻപാട്ട്) Thu, 23/06/2011 - 12:56
Article “ട്യൂൺ കേൾക്കൂ.. പാട്ടെഴുതൂ..” എപ്പിസോഡ് - 03 (പ്രണയം) Sun, 22/05/2011 - 09:19
Article എം3ഡിബി ഉദ്ഘാടനം Wed, 22/12/2010 - 19:25

Entries

Post datesort ascending
Artists അലിസ്റ്റർ അലക്സ് Tue, 06/04/2021 - 14:38
Artists ജോജി ജോൺ Tue, 06/04/2021 - 14:32
Film/Album പാസ് പാസ് Wed, 31/03/2021 - 02:49
Artists തങ്കച്ചൻ മണർകാട് Wed, 31/03/2021 - 02:46
Artists സുധി നമ്പ്യാർ Wed, 31/03/2021 - 02:40
Artists കെ കെ പ്രദീപ് Wed, 31/03/2021 - 02:36
Artists പി കെ റെജികുമാർ Wed, 31/03/2021 - 02:36
Artists രാജീവ് ശേഖർ Wed, 31/03/2021 - 02:34
Banner ശ്രീ സെന്തിൽ ഫിലിംസ് Wed, 31/03/2021 - 02:33
Banner മുല്ലക്കൽ ഫിലിംസ് Wed, 31/03/2021 - 02:33
Media കെ ജെ യേശുദാസ് Fri, 26/02/2021 - 16:48
Artists മുരളി കണ്ണൂർ Tue, 23/02/2021 - 15:15
Artists ശാന്തി പ്രിയ Sat, 20/02/2021 - 14:26
Lyric ജ്യോതിസേ ദിവ്യജ്യോതിസേ Tue, 16/02/2021 - 11:19
Film/Album നീലാംബരി (പുറത്തിറങ്ങിയില്ല) Tue, 16/02/2021 - 11:19
Lyric ഗാഗുല്‍ത്താ മലയില്‍ നിന്നും Mon, 15/02/2021 - 17:44
Artists ഒ വി റാഫേൽ Mon, 15/02/2021 - 17:06
Lyric ഇളക് ഇളക് Sun, 07/02/2021 - 18:19
Artists കുമാർ നീലകണ്ഠൻ Sun, 07/02/2021 - 01:56
Artists സവിത Sun, 31/01/2021 - 09:20
Lyric ജനാലയിൽ* Sat, 30/01/2021 - 02:57
Lyric ചെമ്റാന്തമേറെയാണ് Tue, 26/01/2021 - 13:51
Artists നിരഞ്ജന Mon, 25/01/2021 - 13:43
Artists അനീഷ് തിരൂർ Wed, 20/01/2021 - 02:22
Artists മുരളി പാലക്കാട് Wed, 20/01/2021 - 02:21
Artists രാജേഷ് കാട്ടൂർ Wed, 20/01/2021 - 02:21
Artists അജീഷ് ഇളനാട് Wed, 20/01/2021 - 02:20
Artists അഖിലേഷ് തിരൂർ Wed, 20/01/2021 - 02:20
Artists വിജിത്ത് തിരൂർ Wed, 20/01/2021 - 02:19
Artists ബേസിൽ ഇളനാട് Wed, 20/01/2021 - 02:18
Artists ലാലു കാക്കത്തുരുത്ത് Wed, 20/01/2021 - 02:17
Artists ബിനീഷ് ഇളനാട് Wed, 20/01/2021 - 02:17
Artists ഷരീഫ് Wed, 20/01/2021 - 02:16
Artists സുമിൻ സുരേഷ് കുമാർ Wed, 20/01/2021 - 02:15
Artists വിഷ്ണുരാജ് പി ആർ Wed, 20/01/2021 - 02:00
Artists സാബു ജോർജ്ജ് Wed, 20/01/2021 - 01:57
Artists ആരോമൽ എ ആർ Wed, 20/01/2021 - 01:53
Artists അഷിത നായർ Wed, 20/01/2021 - 01:52
Artists 1"ബാരിയർ Wed, 20/01/2021 - 01:51
Artists ഹുസൈൻ ഹംസ Wed, 20/01/2021 - 01:47
Artists സുജിൽ സായ് Wed, 20/01/2021 - 01:46
Artists ഷിയാസ് സണ്ണി Wed, 20/01/2021 - 01:44
Artists പരിമൾ എസ് ദാസ് Tue, 19/01/2021 - 23:11
Artists ഷാജഹാൻ ഷാ Tue, 19/01/2021 - 23:04
Artists സൂര്യ സുകൃതം Tue, 19/01/2021 - 23:03
Artists അനഘ അശോക് പി Tue, 19/01/2021 - 22:57
Artists സ്മിത എം Tue, 19/01/2021 - 22:53
Artists രൂപേഷ് വേളൂർ Tue, 19/01/2021 - 22:21
Artists ജെ ജെ ഏബ്രഹാം Tue, 19/01/2021 - 22:20
Artists മാർട്ടിൻ എൻ ജോസഫ് Tue, 19/01/2021 - 22:20

Pages

Contribution History

തലക്കെട്ട് Edited on Log message
കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണിതുടങ്ങി Fri, 09/04/2021 - 13:32 Added trailer
ജോജി Thu, 08/04/2021 - 22:29
അലിസ്റ്റർ അലക്സ് Thu, 08/04/2021 - 18:42 പ്രൊഫൈലും ചിത്രവും ചേർത്തു
ജോജി ജോൺ Wed, 07/04/2021 - 14:27
ഡബിൾ ബാരൽ Tue, 06/04/2021 - 17:26
സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം Tue, 06/04/2021 - 17:05 Comments opened
ഹൈവേ Tue, 06/04/2021 - 17:05
ഏദൻ Tue, 06/04/2021 - 17:05 Comments opened
പി എൻ സണ്ണി Tue, 06/04/2021 - 17:02 പ്രൊഫൈലും ചിത്രങ്ങളും ചേർത്തു
ജോജി Tue, 06/04/2021 - 14:34
ചിരിയ്ക്കുന്ന പുഴയ്‌ക്കൊരു Thu, 01/04/2021 - 15:34
പത്രോസിന്റെ പടപ്പുകൾ Wed, 31/03/2021 - 23:29
രാഹുൽ രഘു Wed, 31/03/2021 - 18:12 ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ചേർത്തു
ആർക്കറിയാം Wed, 31/03/2021 - 18:07 പോസ്റ്റർ
മനു മഞ്ജിത്ത് Wed, 31/03/2021 - 17:10 Comments opened
ശ്യാം മോഹൻ Wed, 31/03/2021 - 15:24
സന്തോഷ് പാലി Wed, 31/03/2021 - 14:01 Comments opened
10 കല്പനകൾ Wed, 31/03/2021 - 13:59 Comments opened
ശംഭു Wed, 31/03/2021 - 12:29
പാസ് പാസ് Wed, 31/03/2021 - 02:49
തങ്കച്ചൻ മണർകാട് Wed, 31/03/2021 - 02:46
സുധി നമ്പ്യാർ Wed, 31/03/2021 - 02:40
കെ കെ പ്രദീപ് Wed, 31/03/2021 - 02:36
പി കെ റെജികുമാർ Wed, 31/03/2021 - 02:36
രാജീവ് ശേഖർ Wed, 31/03/2021 - 02:34
ശ്രീ സെന്തിൽ ഫിലിംസ് Wed, 31/03/2021 - 02:33
മുല്ലക്കൽ ഫിലിംസ് Wed, 31/03/2021 - 02:33
ദീപ മേനോൻ Mon, 29/03/2021 - 20:41 വിലാസിനി ടീച്ചറേ ചേർത്തു
ജോൺസൺ ബി ജി എം ഫിയെസ്റ്റ Mon, 29/03/2021 - 13:47
ജോൺസൺ ബി ജി എം ഫിയെസ്റ്റ Sat, 27/03/2021 - 19:08 Created initial version
ജോൺസൺ Fri, 26/03/2021 - 09:55
നവംബറിന്റെ നഷ്ടം Wed, 24/03/2021 - 20:19
നവംബറിന്റെ നഷ്ടം Wed, 24/03/2021 - 20:12
രഞ്ജിത്ത് മേലേപ്പാട്‌ Tue, 23/03/2021 - 22:45 Comments opened
സംഘം Mon, 22/03/2021 - 19:18
മാത്തുക്കുട്ടി സേവ്യർ Mon, 22/03/2021 - 16:53
ഹരി നമ്പോത Sat, 20/03/2021 - 11:50
ഇരകൾ Mon, 15/03/2021 - 03:16
സി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ Thu, 11/03/2021 - 16:27
കാവാലം പത്മനാഭൻ Thu, 11/03/2021 - 13:57 വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു : കടപ്പാട് സി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
കാവാലം പത്മനാഭൻ Thu, 11/03/2021 - 04:46 ചിത്രവും പ്രൊഫൈലും ചേർത്തു
ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മള്‍ Thu, 11/03/2021 - 04:36
സൂര്യന്റെ മരണം Thu, 11/03/2021 - 04:35
കടൽത്തീരത്ത് Thu, 11/03/2021 - 04:34
പുറപ്പാട് Thu, 11/03/2021 - 04:34
ഞാറ്റടി Thu, 11/03/2021 - 04:28
ചാരം Thu, 11/03/2021 - 03:59
ചുക്ക് Thu, 11/03/2021 - 03:59
കലിയുഗം Thu, 11/03/2021 - 03:59
നെല്ല് Thu, 11/03/2021 - 03:58

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
യാമിനി Info
asdfasdf
22 ഫീമെയ്‌ൽ കോട്ടയം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
Thalsamayam Oru Penkutti അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
തൽസമയം ഒരു പെൺകുട്ടി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു
പദ്മശ്രീ ഭരത് ഡോക്ടർ സരോജ്കുമാർ
വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി സിനിമാ വിവരങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളുമൊക്കെ ചേർത്തു
ഉന്നം സിനിമാ വിവരങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളുമൊക്കെ ചേർത്തു

Pages