ഒറ്റപ്പാലം പപ്പൻ

Otappalam Pappan
Date of Birth: 
Friday, 15 June, 1945
Date of Death: 
Thursday, 25 July, 2013
പപ്പൻ ഒറ്റപ്പാലം

യഥാർത്ഥ പേര് എൻ പി പത്മനാഭൻ.

വാപ്പാല നാരായണ മേനോന്റേയും പാറുക്കുട്ടി അമ്മയുടേയും മകനായി ജനന്മ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന പപ്പൻ,സിനിമയിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിയ്ക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ഹനീഫ സംവിധാനം ചെയ്ത വാൽസല്യത്തിലാണ്. തുടർന്ന്  അനവധി സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും സഹവേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇരുൾ മേഘങ്ങൾക്കും സൂര്യ രശ്മികൾക്കും മധ്യേ എന്ന സീരിയലിലെ അഭിനയത്തിന്,കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരണം,25.07.2013നു.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കടപ്പാട്:http://pampadydesam.com/