ഛായാഗ്രഹണം: സി ജെ മോഹൻ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
അയിഷ എം കുഞ്ചാക്കോ 1964
കുട്ടിക്കുപ്പായം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1964
കാവ്യമേള എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1965
കനകച്ചിലങ്ക എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1966
ഉദ്യോഗസ്ഥ പി വേണു 1967
ലൗ ഇൻ കേരള ജെ ശശികുമാർ 1968
റസ്റ്റ്‌ഹൗസ് ജെ ശശികുമാർ 1969
വീട്ടുമൃഗം പി വേണു 1969
നിലയ്ക്കാത്ത ചലനങ്ങൾ കെ സുകുമാരൻ നായർ 1970
സി ഐ ഡി നസീർ പി വേണു 1971
സുമംഗലി എം കെ രാമു 1971
തിരുവാഭരണം ജെ ശശികുമാർ 1973
അജ്ഞാതവാസം എ ബി രാജ് 1973
ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻ എ ബി രാജ് 1973
ഇന്റർവ്യൂ ജെ ശശികുമാർ 1973
നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ജെ ശശികുമാർ 1974
പഞ്ചതന്ത്രം ജെ ശശികുമാർ 1974
സമ്മാനം ജെ ശശികുമാർ 1975
ആരണ്യകാണ്ഡം ജെ ശശികുമാർ 1975
അഭിമാനം ജെ ശശികുമാർ 1975
പാലാഴിമഥനം ജെ ശശികുമാർ 1975
അമൃതവാഹിനി ജെ ശശികുമാർ 1976
സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ജെ ശശികുമാർ 1976
മോഹവും മുക്തിയും ജെ ശശികുമാർ 1977
പഞ്ചാമൃതം ജെ ശശികുമാർ 1977
പരിവർത്തനം ജെ ശശികുമാർ 1977
ചതുർവേദം ജെ ശശികുമാർ 1977
ലക്ഷ്മി ജെ ശശികുമാർ 1977
ആൾമാറാട്ടം പി വേണു 1978
ഭാര്യയും കാമുകിയും ജെ ശശികുമാർ 1978
പിച്ചാത്തിക്കുട്ടപ്പൻ പി വേണു 1979
അമൃതചുംബനം പി വേണു 1979