തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം

Released
Thinkalazhcha nishchayam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 October, 2021

കന്നടയിലെ ഹിറ്റ് ‌നിർമ്മാതാക്കളായ പുഷ്കർ ഫിലിംസ് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മലയാളചലച്ചിത്രം. ഒരു വിവാഹനിശ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.