പെരുന്തച്ചൻ

Released
Perunthachan (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 January, 1991
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് കുന്ദാപുര എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ