പാച്ചുവും കോവാലനും

Pachuvum Kovalanum
കഥാസന്ദർഭം: 

രണ്ടു കസിൻ ബ്രദേഴ്സ് (പാച്ചുവും കോവാലനും) നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത ടി വി സീരിയലിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും കൂടിയായ ഒരു അഭിനേതാവിനു അപകടമരണം സംഭവിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 October, 2011