ഞാൻ കോടീശ്വരൻ

Njan Kodeeswaran
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 October, 1994