കുണുക്കിട്ട കോഴി

Released
Kunukkitta Kozhi
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊച്ചുമകൾ താനറിയാതെ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മുത്തശ്ശി കടുത്ത പിണക്കത്തിലാകുന്നു. ആ പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ 'നാടകം' ഉണ്ടാക്കുന്ന കുരുക്കുകളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 January, 1992