ഇരുമ്പഴികൾ

Released
Irumbazhikal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 April, 1979